Doç.Dr.
Ali KABASAKAL
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 63 52